Tienerwerking

Tienerwerking

Ook voor tieners van 12 tot 15 jaar voorziet ‘t Leebeekje een ruim aanbod. Zij zoeken immers aangepaste vormen van ontmoeting en spel.

Sommigen vinden er elkaar bij een partijtje Pool of pingpong, terwijl anderen liever hun hoofd breken bij Rummikub en Scotland Yard, of ze dagen iemand uit voor FIFA 2010 op Playstation 2. Enkelen kijken televisie of voeren een rondetafelgesprek. In een andere ruimte zie je acrobaten op de trampoline of hoor je op de achtergrond hedendaagse muziek. Af en toe zijn er in de zaal minivoetbalwedstrijden. Er wordt ook wel eens een fuif of een avondbosspel georganiseerd. Soms gaan de tieners uit zwemmen, muurklimmen, bowlen of schaatsen. “Creativiteit en zinvolle ontmoeting stimuleren”, dat is het motto van de tienerwerking.

Praktische informatie

Elke vrijdag van het schooljaar van 17.30 uur tot 21.00 uur.

Kostprijs: €4 voor een jaar van begin januari tot eind december.

Wijzigingen zijn altijd mogelijk! Meer informatie over wijzigingen of het programma van de Tienerwerking vind je op onze Facebookpagina: VZW ‘t Leebeekje.